info@venten.ee  +372 668 23 21

Mõõtmisel ei ole oma silm kuningas

IMG_0372

Eesti tööstuses pikalt tegutsenud ettevõtjad tunnistavad, et tootmist annaks lihtsate vahenditega efektiivsemaks muuta. Mitmete staažikate töösturite jutust käib läbi märksõna „praak”.

Tootmises saab praak tekkida kahest faktorist – vea teeb kas inimene või masin. Inimene eksib sageli dokumentatsiooni lugemisel või hakkab liigselt kiirustama. Üks selliseid kohti, kus emb-kumb tihti vea teeb, on mõõtmine. Siin peab inimene masinat või pinki aeg-ajalt kontrollima, sest masin võib ajapikku oma kvaliteeti kaotada. Aga et inimene teaks ja oskaks mõõteinstrumenti kontrollida, peab tal olema ka vastav teadlikkus. Teadlikkuse tõstmiseks koolitavad ettevõtted inimesi tihti kohapeal lisaks, et viia neid kokku konkreetse tootmise iseärasuste ja tavadega. Koolitatud töötaja aitab praaki juba olulisel määral vähendada, kuid mõõtemasinate tööd ta siiski ära ei tee.

Kui tootmises on kehvad mõõtemasinad või käsitöö mõõteinstrumendid, aga head töötajad, pole headest töötajatest suuremat kasu. Mõõdud on tihti mööda ja tootmises tekib praaki. Näiteks võib juhtuda, et mõõdetakse ja arvestatakse materjali töötlemisel pinnakaredust valesti ning suur osa tellimusest tuleb maha kanda, sest detailid jäävad liiga suure karedusega. Eesti töötuses on ette tulnud ka hoopis vastupidist olukorda. Töötlusest tulevad välja liiga siledad (väikese pinnakaredusega) detailid, mis kõlbavad kliendile küll sama hästi, ent sileduse saavutamiseks tehtud lisakulu kinnimaksmise kohustust kliendil pole. Seega tehakse Eesti tööstuses pahatihti töö liiga kvaliteetselt, mis omakorda nõuab töötlejalt suuremat ressursikulu. Lõppklient ei ole nõus lisakulu kinni maksma. Üldiselt ei ole tootja jaoks otstarbekas klienti liigkvaliteetse tööga hellitada, sest hinnaarvestus käib dokumendil nõutud kvaliteedi järgi.

 

Mõõtmisest tekkinud praagi vähendamiseks on seega kaks meetodit. Esimene on leida endale teadlikud töötajad ja koolitada neid mõõtemasinaid hästi hooldama ja kontrollima. Teiseks tuleks omada tipptasemel mõõtemasinaid, mida saab usaldada.

Tänapäeval on näiteks võimalik kasutada CMM masinat. CMM-i on uue töö jaoks ka kerge seadistada.

  • Operaator saab triipkoodi lugejaga sisse skanneerida detaili joonise ja teha sellega CMM-ile selgeks, millist toodet vaja mõõta on.
  • Seejärel jääb üle vajutada ainult rohelist nuppu ja masin teeb kogu ülejäänud töö.
  • Operaator saab protokolli, mis ütleb, kas toode on kvaliteetne või mitte.

 

Mõõtetehnoloogia on niivõrd arenenud, et selle koha pealt ei tohiks enam üldse praaki tulla. Samas ei tähenda tehnoloogia olemasolu seda, et inimestel oleks harjumus seda kasutada. Nagu on küsinud üks mõõteriistade tootja Mitutoyo esindaja retooriliselt: „Miks inimesed endiselt oma kalibreerimata silmi usaldavad?”