info@venten.ee  +372 668 23 21

Väljakutsed tänapäeva tootmise mõõtmises ja CMM mõõteseadme vajalikkusest

Koordinaatmõõtemasina ostmise vajaduse tingis ettevõtte areng viimastel aastatel – suurenenud on nii kontrollitavate toodete hulk kui ka keerukusaste. Ettevõtte tehnoloogiline võimekus on arenenud sellisele tasemele, et on võimalik toota detaile, mille kvaliteedikontrolli läbiviimine käsimõõteriistadega oleks aeganõudev ja ei tagaks piisavat täpsust. Paljudel juhtudel ei oleks ka võimalik.

Sellist toodangut iseloomustavaIMGP0295d kitsad tolerantsiväljad ja keerukas geomeetria. Reeglina esineb kõik nimetatu korraga ühe detaili puhul.

Käsimõõteriistadega oli kvaliteediosakonnale võrdlemisi aeganõudvaks ülesandeks mõõteprotokollide koostamine – detailide mõõtmine, mõõtetulemuste käsitsi üles märkimine ja hiljem arvutisse sisse trükkimine. Toodanguga kaasa antava kvaliteedidokumentatsiooni hulk sõltub kliendi nõudmistest – ka tavalise mõõteprotokolli vormistamine ülal kirjeldatud keerukusastmega detailide kohta oleks käsitsi juba ajakulu tõttu mõeldamatu.

Samas tuleks arvestada, et levinud tava kohaselt vormistatakse mõõteprotokoll rohkema kui ühe detaili mõõtetulemuste alusel. Esineb ka juhtusid, kus hiljem vastutusrikkasse seadmesse paigaldatavate detailide puhul tuleb mõõteprotokoll vormistada aga iga detaili kohta partiis.

CNC mõõteprogrammide olemasolu võimaldab kiiresti ja suure täpsusega viia läbi korduvate suurseeriatena valmistatavate detailide perioodilist kvaliteedikontrolli. Mõõtmistulemuste automaatne salvestamine võimaldab hiljem määrata ja analüüsida tootmisprotsessi püsivusega seotud suurusi.

Kalibreeritud koordinaatmõõtemasin on ka n-ö viimaseks kontrolli instantsiks ettevõttes juhtudel, kui käsimõõteriistadega saadud tulemustes on põhjust kahelda.

Paberivaba kvaliteedikontroll on juba lähitulevik – kliendi poolt saadetud 3D mudeli alusel koostatud mõõteprogrammiga viiakse läbi nii häälestusjärgne kui ka jooksev kvaliteedikontroll. Selle võimekuse alusvariant on juba antud mõõtemasinal ja tarkvaral juba olemas.

Kaarel Tamul, METEC CNC OÜ kvaliteedijuht

 

METEC CNC OÜ soetatud mõõtemasinat iseloomustab:

* Mõõteulatus 700x1000x600mm – tänu sellisele mõõteulatusele saab mõõta nii väikeseid kui ka suuri detaile.

* Crysta-Apex S 7105 on CNC versioon koordinaat mõõtemasinast (CMM), millel on ülimalt suur mõõtetäpsus 1.7 μm,

seda isegi kuni mõõtekiiruse 519 mm/s puhul. Maksimaalne telje liikumiskiirendus on 1333 m/s2.

* Mõõtmistemperatuuri vahemik on 16°C – 26°C.

* Mitutoyo CMM masinal on kasutusel ülitäpsed tolmukindlad lineaarsed enkooderid, mis aitavad vähendada võimalikku mõõteviga.